Er zijn een aantal tips te noemen voor de communicatie tussen de ouders over het ouderschap.

9 Tips die onder geweldloze communicatie vallen.

1. Een zeer belangrijke tip is: kies een rustige plek uit om te praten, in ieder geval een plek waar je niet gestoord wordt door
bijv. de telefoon, tv, radio of kinderen.

2. Gebruik in je woordkeuze feiten ipv beschuldigingen en verlaag je niet tot generaliseren (alles over 1 kam scheren) vb. dus niet =
Lotte mag altijd laat opblijven bij jou.. maar bijv. Lotte is de afgelopen weekenden bij jou laat opgebleven.

3. Maak een scheiding tussen gevoel en gedachte over een situatie gebeurtenis; dus niet = je vindt gezondheid van Lotte totaal niet
belangrijk. Maar bijv. ik ben niet gerust op de huidige gezondheid van Lotte of het houdt mij bezig dat… of ik maak mij zorgen
om..

4. Choose wisely.. kies je momenten om een gesprek over bijv. een heet hangijzer aan te gaan, dus niet als je ex-partner een
slechte week of ruzie op het werk heeft, nog in een andere sfeer zit dan de thuissfeer (komt net binnenlopen)

5. wees flexibel niet alleen in je gedrag en je keuzes maar ook in je acceptatie van de keuzes en manier waarop zaken bij je ex-
partner gaan met het ouderschap. Vergeet niet, het kind leeft in twee verschillende werelden.

6. Het beste is om van tevoren na te denken wat je wilt bespreken en daaraan te houden, anders zorg je voor een ingewikkeld verhaal
dat te uitgebreid of te groot is en hierdoor dingen door de ex-partner vergeten kunnen worden.

7. Wees duidelijk, wees open in je communicatie, je verzoeken en je vragen: ik wil graag dat Lotte… kan ik met je afspreken dat..

8. Handel te allen tijde in het belang van het kind, is je verzoek, je gedrag of je gedachte wel in het belang van het kind?

9. Gebruik de LSD techniek; LSD staat niet geestverruimende middelen maar voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, hiermee toon je
een aantal vaardigheden aan, namelijk dat je overzicht houdt in het gesprek, dat je actief luistert, ruimte biedt voor verbetering
wanneer je iets niet goed hebt geïnterpreteerd, je vraagt door zodat je daadwerkelijk duidelijk hebt of alles besproken is en goed
voelt voor de ander. Na afloop kun je eventueel met elkaar afspreken dat je een mail stuurt met de bevestiging van de besproken
informatie, bij belangrijke overdrachtsinformatie kan dat helpen in de communicatie.

Lees hier het volledige artikel over Geweldloze communicatie na een scheiding