8 Tips voor parallel ouderschap

1. Allereerst alles wat je communiceert dient in het belang van het kind te zijn
2. Blijf bij jezelf, je kunt geen invloed, controle of macht uitoefenen op de opvoeding van het kind bij je ex-partner.
3. Wees te allen tijde zakelijk, vriendelijk, duidelijk, rustig en beleefd.
4. Hou je aandacht bij het heden, in het nu, in dit moment, ga geen oude koeien uit de sloot trekken en maak geen verwijten.
5. Om conflicten te voorkomen is het raadzaam om activiteiten die je met je kinderen wilt ondernemen in de tijd te doen dat ze bij jou zijn.
6. Als het gesprek moeilijk gaat of er heerst teveel spanning, kun je een derde partij erbij vragen om zowel bij het gesprek aanwezig te zijn (in overleg) of mee te denken, de partij dient dan wel neutraal te zijn en niet iemand met je meepraat.
7. Doe je uiterste best om conflicten te vermijden, dit is echt in het belang van je kind en jullie relatie.
8. Als laatste is het raadzaam alle afspraken op papier te zetten en indien mogelijk met elkaar te delen.

Lees hier het volledige artikel over Coöperatief ouderschap en parallel ouderschap