Gevoelens die loskomen tijdens of na een scheiding zijn voor alle mensen ingrijpend en voor kinderen is dat nog ingrijpender. De exacte cijfers zijn er niet, met name omdat samengestelde gezinnen niet in de cijfers worden meegenomen. Sommige beweren dat het zelfs op ruim 70.000 ligt. In het jaar 2018 waren er 30.267 kinderen betrokken bij een scheiding. (cijfers: NJI).
Een scheiding is voor kinderen een gebeurtenis dat pijnlijk, ondenkbaar en onverwacht is. De (letterlijk) gescheiden wereld waarin ze terecht komen heeft een impact op hun prille leven dat zijn weerga niet kent. Ze beseffen dat ze het niet kunnen veranderen, ze kunnen de schuldvraag over de scheiding op zichzelf betrekken, ze voelen zich machteloos, hebben geen controle over de situatie en vaak ook niet over hun gevoelens. Voor volwassenen is in het verbreken van een relatie al ervaring opgedaan, zij kunnen er beter mee omgaan, maar kinderen hebben deze ervaring niet. Gelukkig zijn veel kinderen veerkrachtig na een scheiding al is er ook tegenstrijdigheid in deze cijfers (onderzoek: Amato, v.d Wal). In het algemeen is het belangrijk dat kinderen door beide ouders gesteund worden, veel aandacht schenken en samen erover praten is een mooie mogelijkheid om de band na de scheiding te versterken.

 

De verliescirkel oftewel de fases van rouw bij kinderen.

De scheiding wordt door de kinderen als ingrijpend ervaren en dat brengt ook psychologisch en emotioneel wat zaken met zich mee. Kinderen kunnen bijv. vertrouwen in mensen, relaties of zelfs hun ouders verliezen.

Rouw
Rouw is een natuurlijk onderdeel van verlies, wanneer men leert dat rouwen er mag zijn, zal men acceptatie leren in dit proces en dat zal ruimte geven, in het hoofd en in het hart. Kinderen leggen een aantal fases af in dit proces.

Fase 1: Erkennen
Het beseffen dat de scheiding daadwerkelijk er is. Per kind kan deze fase variëren qua duur, zeker bij jongere kinderen. Het besef dat de scheiding definitief is moet doordringen.

Fase 2: Herkennen
Dit onderdeel gaat iets dieper, dit gaat over de pijn die met een scheiding gepaard gaat. Die pijn heeft ook met angst, vragen en gevoel te maken.

Fase 3: Verkennen
Dit is een periode van ontdekken, verkennen. Het kind is ook al wat verder in het proces en beleeft de scheiding in haar wereld. Er komt nu beetje bij beetje ervaring in de situatie, daardoor kunnen er vragen bij het kind komen over praktische zaken of regels bij de twee werelden.

Fase 4: Verbinden
Zoals alles in het leven is ook dit proces circulair en heeft het een einde. Het meeste leed is geleden, de ouders gaan positief met elkaar om en het vertrouwen begint terug te komen. Hier is geen tijd voor te noemen, dit proces is afhankelijk van veel (externe) factoren, veerkracht van het kind, de ouders zelf en steun.

Dit volledige proces is gebaseerd op scheidingen waarin het belang van de kinderen voorop staat, conflictscheidingen staan hier ver buiten. Tevens zou dit proces ook ouders kunnen dienen. Dit proces stelt je ook in staat om de kinderen te ondersteunen en sterker te laten worden. Mocht je meer willen lezen over ouderschap na een scheiding dan is er genoeg info op mijn blogpagina te vinden

 

Tips voor ouders om kinderen te ondersteunen in hun proces

Wat kun je doen in scheidingen waar kinderen mee worstelen? Er zijn talloze tips we nemen verschillende even onder de loep en hopen dat ze hulp bieden.
– Vermijd conflicten met je ex-partner en als je ze mocht hebben, doe het dan niet in het bijzijn van het kind, remember.. alles in het belang van het kind.
– Zorg dat je zelf positief blijft en goed voor jezelf zorgt, wees een rolmodel, een voorbeeld voor je kinderen. Wanneer je laat zien dat je rustig blijft, gezond bent en blijft, je emoties niet negatief uit, dan wordt je een held voor je kinderen.
– Structuur, regelmaat, voorspelbaarheid is zeker voor jongere kinderen een baken van rust. Voer dit zoveel mogelijk in je planning.
– Laat op een vriendelijke en duidelijke manier weten aan je kinderen dat zij geen schuld hebben aan de scheiding.
– Geef het kind ruimte om haar emotie te uiten en laat zien dat je een waardige ouder bent door er te zijn voor het kind.
– Vertel de kinderen dat je van ze houdt, ze moeten het horen, uit jouw mond. Bevestiging en geruststelling werken als honing op brandwonden.
– Indien mogelijk, is het voor kinderen waardevol wanneer beide ouders met het kind iets ondernemen.
– Praat nimmer slecht over de andere ouder, je wijst niet alleen de helft van het kind af maar veroorzaakt ook een loyaliteitsconflict bij het kind. Blijf positief over de andere ouder.
– Het is beter wanneer je niet te snel aan een nieuwe relatie begint, voor jezelf en voor het kind. De verwerking van een scheiding kan enige tijd in beslag nemen en te snel in een relatie stappen zou zeker niet in het belang van het kind zijn.